ถังดับเพลิง MERCURY

ถังดับเพลิง Mercury มีให้เลือก 4 ขนาด บรรจุผงเคมีโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตทุกถัง มั่นใจในคุณภาพได้ 100%